העורך בילי ריבקה (Billy Rybka) המפתח כלים משלמים לעורכים בעיקר בתוכנת DaVinci Resolve פרסם סרטון בו הוא מסביר כיצד ניתן ליצור מעבר שמתאים למעבר זמן בדקה.

הסרטון המיועד לעבודה עם תוכנת DaVinci Resolve של BlackMagic כולל שלוש אפשרויות של מעבר זמן.