ממתג Scaler חדש נוסף המצטרף לסדרת ממתגי הפרזנטציה של קרמר אלקטרוניקה.
הממתג החדש, מדגם VP-25Xl, מאפשר חיבור של 4 מקורות וידאו קומפוזיט, 4 מקורות S-Video ו- 4 מקורות XGA עם אודיו סטריאו לכל מקור. כל קבוצת מקורות ניתנת למיתוג עצמאי עם יציאה לכל קבוצה ובנוסף יציאתScaler אחת משותפת לכל הכניסות. במכשיר זה המשתמש יכול לבחור בין שלושה מצבי רזולוציה VGA, SVGA, XGA)) של יציאת ה- Scaler ויכול לשלוט על מיקומה האנכי והאופקי של התמונה על המסך בהתאם לצורך. יש לציין כי מיתוג האודיו של כל קבוצה נעשה בצמוד לאות הוידאו או עצמאית ובנוסף המכשיר מאפשר כניסת מיקרופון ב-mixing , מיתוג ידני או אוטומאטי- talk over.
הממתג מופעל באמצאות כפתורים על הפנל או על ידי תקשורת RS232 (כולל שליטה על עוצמת האודיו) וניתן להתקינו במסד “19 .