מקבל אותות ווידיאו מסוג CV,YC,YUV,RGsB ו-RGBS, וממיר אותם לכל אחד מהם. המכשיר, מדגם FC-4040, מזהה את סוג אות הווידיאו בכניסה באופן אוטומאטי והמשתמש יכול לבחור את הפורמט שברצונו לקבל ביציאה. מכשיר גם מבצע המרה בין PAL ו- SECAM וביןNTSC3 ו-NTSC4 . ההפעלה קלה וידידותית באמצעות כפתורים בפאנל הקדמי או בתקשורת RS-232 . הפאנל ניתן לנעילה כדי למנוע שינוי לא במתכוון. המכשיר שומר על הכיוון האחרון גם לאחר הפסקת המתח.