Bigsoft השיקה סדרה של ממירים המיועדים לייבא פורמטים שונים למערכת העריכה של אפל iMovie, הסדרה מאפשרת ייבוא קובצי MP4, DV, DV Widescreen, HDV, AVCHD ועוד.


המשפחה כוללת: