קרמר אלקטרוניקה מציגה מטריצת וידאו קומפוזיט חדשה בגודל 16×16 וברוחב סרט של70MHz .
מטריצה זו נועדה לתת פתרון למרבית השימושים ב- CVבהם רוחב הפס של 70MHz מספק.
למעט רוחב הפס, מטריצה זו זהה לחלוטין בתכונותיה לדגם VS-1616 של החברה) שהיא בעלת רוחב פס של 200MHz ). המטריצה מדגם VS-162 היא מטריצה אמיתית המאפשרת חיבור של הכניסות לכל אחת או יותר מהיציאות ומבצעת את המיתוג בזמן האינטרוול האנכי של האות לקבלת מיתוג נקי מרעידות. המטריצה מאפשרת מיתוג בפורמטים שונים, באמצעות תכנות, כמו8×8 s-video ,5×5 YUV או 4×4 RGBS. יש לציין כי המכשיר מבוקר באמצעות microprocessor ניתן לשליטה והפעלה באמצעות חיבורRS-232 ו-RS-485 , וכן מאפשר תכנות של 15 מצבי חיבור הנשמרים בזיכרון מסוג non-volatile EEPROM המשחזר את התכנות האחרון בעת הדלקה. כמו כן ניתן לחבר מספר מטריצות במקביל למיתוג פורמטים שונים של וידאו.