Shure הציגה בתערוכת NAB שני מיקופוני קונדנסר להתחברות למצלמות:. VP83 ו- VP83F. אלה הם מיקרופונים קומפקטים שמתחברים למצלמה באמצעות מערכת ביטול רעידות של Rycote מדגם Lyre.


 VP83Fכולל מערכת הקלטה באיכות 24 ביט 48 קילוהרץ, הרושמת את הקבצים כ-WAV על גבי כרטיס MicroSDHC.  VP83מעביר את הסאונד למצלמה או למערכת הקלטת סאונד משנית. ל-83F חמישה לחצני שליטה.


אין עדיין מחיר למוצרים.


הודעה לעיתונות באנגלית