ultraLUUV הנו מייצב חדש שלושה צירים של LUUV, המיועד למצלמות אקשן, טלפונים חכמים, מצלמות קומפקטיות ומצלמות 360 מעלות, מיועד לתמוך במצלמות עד למשקל של חצי ק"ג.