חברת קרמר אלקטרוניקה מציגה קו מטריצות וידאו/אודיו חדש המאפשר ללקוח לבנות מטריצת בכל גודל, במספר כניסות ויציאות ככל שעולה על רוחו, ובפורמטים של וידאו(CV, S-video, RGB, YUV, RGBHV) ואודיו (מונו, סטריאו, מאוזן או לא מאוזן) שונים ומעורבים באותו מארז. רוחב הסרט של מטריצות אלו מגיע ל-.300MHz המטריצות החדשות נשלטות על ידי שלשה סוגים של פנלי הפעלה נוחים לשימוש, וכן באמצעות תוכנה גראפית ידידותית וקלה להפעלה. המטריצות מאפשרות מיתוג אודיו עוקב וידאו או ניפרד. פעולת מיתוג הוידאו נעשית בזמן האינטוול האנכי של האות. בנוסף מאפשרות מטריצות אלו שליטה על עוצמת האודיו ביציאות ומיתוג כניסות המטריצה דרך היציאות.