שני מחקרי שוק פורסמו על ידי Infotrends Research Group ו-PMA בתחום צילום במצלמות סטילס. שני המחקרים מסכימים כי לכל בית חמישי יש מצלמה דיגיטאלית (23 מיליון) ולדברי IRG עד סוף השנה הנתונים יתקרבו ל- 30 אחוז מהבתים בהם יהיו מצלמות דיגיטאליות. נושא שמירת תמונות כזיכרון של אירוע עלה השנה בפעם הראשונה יותר מאשר צילום תמונות על מנת לשלוח בדוא"ל


נתונים נוספים: • 45% מהבתים המחוברים לאינטרנט מחזיקים מצלמה דיגיטאלית

 • 24% מהאנשים המחוברים לאינטרנט מתכננים לרכוש מצלמה דיגיטאלית השנה.

 • 82% מהאנשים המצלמים עם מצלמה דיגיטאלית מדפיסים את התמונות בבית (81% מהרוכשים העתידיים מתכננים אותו דבר)

 • 64% מהנשים שיש ברשותן מצלמה דיגיטאלית או מתכננות לרכוש מצלמה דיגיטאלית יושפעו מהמחיר של ההדפסה בחנות צילום.

 • 78% מהאנשים שברשותם מצלמות דיגיטאליות לא שומרים על התמונות בצורה מסודרת

 • 40% מהמכירות של המצלמות הדיגיטאליות בשנה שעברה הם מצלמות 3 ומעלה מיליון פיקסלים

 • 16% מהרוכשים מצלמות סטילס החליפו את מצלמות הפילם

 • 50% מבעלי מצלמות סטילס יחליפו את המצלמה שלהם אם היא תשבר

 • 20% מהתמונות הדיגיטאליות שצולמו, הודפסו בעיקר עם מדפסות ביתיות

 • 700,000 הדפסות רגילות נעשו בשנת 2002

 • 1.3 מליון הדפסות נעשו בצילום דיגיטאלי

 • 6.1% של הדפסות בשנת 2002 היו ממקור דיגיטאלי

 • ירידה של 1-2 אחוז במכירה של סרטי פילם בשנת 2002 ובשנת 2003 ירידה של  3-4 אחוז

 • עליה של 8 אחוז ברכישת מצלמות חד פעמיות וההערכה היא כי העלייה תמשיך

המחקר של PMA נערך בתחילת השנה בקרב 10,000 בתי אב


ניתן להוריד את סקר השוק של PMA מהאתר


ניתן לרכוש את הסקר של IGP – הכולל 119 עמודים מהאתר