ב12 דקות מנסה ג’ון פ. הס ( John P. Hess) מ-Filmmaker IQ להבין מה האורך של סרט קצר. קיימות גרסאות של 10 דקות, 12 דקות ובפועל אין כלל שקובע מה אורכו של הסרט הקצר. בפרסי האוסקר האורך של סרט קצר צריך להיות פחות מ40 דקות, כאשר בפועל, הממוצע של הסרטים הקצרים באוסקר בחמש השנים האחרונות עמד על 19.3 דקות. הס סוקר את התעשייה ואת אחורי הקלעים של הלבטים באשר לאורכו של הסרט הקצר.