ג’ון פ. הס (John P. Hess) מ-Filmmaker IQ מסביר את הטענה המוטעית שככל שאנחנו מתרחקים (המצלמה) מנושא הצילום יש לשנות את החשיפה ויש צורך ביותר פנסים על מנת להאיר אובייקט מרוחק