יצרן התכנים בראד (Brad and Donna) פרסם סרטון בו הוא מסביר את לחצן הקסם (Tilde) בציר המגנטי הקיים בתוכנת FCP של אפל.

0:00 – מבוא
0:27 – שימוש בלחצן
1:49 – דרכים נוספים לשימוש בלחצן
3:27 – שימוש בלחצן עם מקלדת שהלחצן לא קיים