האזור בו ממוקד האובייקט נקרא עומק שדה. ניתן להיעזר בו בצורות שונות להצגת את התמונה באופן הרצוי.
עומק שדה רדוד מצוין עבור ראיונות ותקריבים כשנושא הצילום ממוקד והרקע מטושטש. עומק שדה עמוק טוב לצילומי נוף וצילומים רחבים כך שכל התמונה חדה.

המפיק קלן רק (Kellan Reck) מסביר בווידאו את שלושת הגורמים המשחקים תפקיד להשגה של עומקי שדה שונים וכן כיצד להשתמש בעומק השדה בכדי לספר סיפור דרמטי יותר.