יצרנית התוספים Motion Array הודיעה שהיא מאפשרת שימוש בתוספים של החברה המיועדים ל פרמייר פרו של אדובי לתקופה של שלושה חודשים ללא תשלום, עד ל1 ביולי.
המוצרים של החברה כוללים את plugins library, Video Review, ו-.Video Portfolio Builder לאחר תקופת שלושה החודשים לא יהיה כל חיוב.
הודעה לעיתונות באנגלית