מעבדות Dolby הכריזו על Dolby Surround Tools 3.0, התומך במערכות Pro Tools | HD של Digidesign. היחידה מאפשרת דגימה באיכות של 96 kHz וקיים עבור מערכות מק וחלונות.


Dolby Surround Tools מיועדים לקידוד LCRS (לא בשימוש של ערבול 5.1 ערוצים) ותואמים את המקודדים של דולבי מסוג SEU4 ו- DP563


מחיר מלא של היחידה 795 דולר

מחיר שדרוג 95 דולר