החלק הראשון התמקד בנושא של הגדרות וטכניקה, הפרק הנוכחי מתרכז באיזה סגנון הצילומים וכיצד זה משתלב בעריכה.


 


לחלק הראשון 


התוצאה הסופית