בפרק השלישי של הסדרה, הצלם רוב אליס (Rob Ellis) מסביר על תאורת הדגשה (Accent) כדי להדגיש אובייקטים (מסגרות לתמונה, ציורים, רהיטים וכו'), כדי ליצור עומק, להדגיש תאורה מונעת, ליצור תאורה מציאותית יותר, או פשוט למשוך תשומת לב לאלמנטים מסוימים בסצנה – בעדינות יותר או פחות. כך ניתן להשתמש בתאורה כדי לספר סיפור או ליצור תחושה בתמונה.

0:00 – פתיח
0:24 – מה זה אור הדגשה?
0:43 – השפעה חזותית
3:31  – השפעה דקורטיבית מול נרטיבית
4:58  – סיכום

לפרק הראשון – תאורה סביבתית
לפרק השני – הפחתת תאורה סביבתית