העורך ריאן קנולי (Ryan Connolly) מחברת Archaius Creative מתאר בווידאו כיצד הוא משתמש בחומרי גלם (adobe stock) על מנת לשפר את הערך של ההפקה.