אנדרו מחברת Deity Microphones מנסה לעשות סדר במפרטים הקיימים בקטלוגים של המיקרופונים השונים. בווידאו הוא מתייחס לחמישה נתונים חשובים ברכישת או בחירת מיקרופון. הווידאו מסביר את המונחים, את התרשימים ועוד. חמשת הנתונים שיש להתייחס אליהם:

  • תחום תדרים
  • דפוס הקליטה
  • רעש עצמי
  • (SPL (sound pressure level
  • צריכת מתח