בעריכה ובעיבוד הצבע, המוניטור חייב להיות מכויל והתמונה המוצגת על המסך צריכה להיות מתאימה למשוונים. העורך ג’יי ליפמן (Jay Lippman), פרסם סרטון בו הוא מסביר לאחר רכישת המסך החדש למה בחר ביחידת XRite i1 Display Pro Plus (ראה ידיעה באתר AV) המאפשרת כיול של מכשרים שונים.

0:00 – פתיח
0:12 – למה צריך לכייל מסך
0:50 – מהו XRite i1
1:09 – למה בחר ב- XRite i1
1:56 – התוכנה של המכייל
2:28 – כיצד לכייל את המוניטור
8:29 – השוואה בין תוצאות כיול
9:00 – שמירה על הפרופיל
9:29 – סיכום