Lexar הכריזה על שני כוננים חדשים המיועדים לקריאה של כרטיסי CompactFlash, שני הכוננים מיועדים להעברת קבצים במהירויות גבוהות


rw019 – מיועד לעבוד באמצעות ממשק USB2.0


rw020– מיועד לעבוד באמצעות ממשק FireWire (IEEE 1394a)


מחיר גרסת USB 49.99 דולר


מחיר גרסת IEEE 24.99 דולר


 


הודעה לעיתונות באנגלית