הסאונד חשוב לא פחות מהתמונה ויש הטוענים שהוא חשוב יותר, צליל הרקע מכניס את הצופה לתוך העלילה ולפעמים יש צורך בתוספים של צלילים כמו רעש של שרפה, צעדים ועוד, צלילים אלו נקראים פולי.

פרקר וולבק (Parker Walbeck) מנהל בית הספר האינטרנטי לצילום Full Time Filmmaker פרסם סרטון בו הוא מסביר כיצד יוצרים את הצלילים השונים. הוא מציין שהוא לא אומן ומה שהוא מראה בסרטון אלו התוצאות של מה שהוא למד.

0:00 – פתיח
1:19 – דבר המפרסם
2:18 – הצהרת נכונות
2:35 – איתור של הסאונד הנחוץ
3:05 – טיפול בחדר שמקליטים
3:40 – הגדרות הסאונד
4:42 – שימוש בפרופס
6:18 – חזרות והקלטה
6:44 – מספר ערוצים
7:39 – אוסף של אפקטים
7:54 – סיכום
8:26 – התוצאה