המפיק הקנדי דניאל שיפר (Daniel Schiffer) מראה כיצד לשנות מעט לוחות צבע (LUT) כך שיתאימו לפרויקטים שונים. שיפר מדגים את התהליך בתוכנת העריכה FCPx  אך ניתן לעשות זאת בכל תוכנת עריכה.