RAISR מגזין “פי.סי מגזין” פרסם טכנולוגיה חדשה של גוגל, טכנולוגיה המאפשרת המרה של כושר הפרדה נמוך לכושר הפרדה גבוה עם תוצאות איכותיות.
הטכנולוגיה החדשה נקראת RAISR (ר”ת של Rapid and Accurate Image Super-Resolution – תמונה מדויקת ומהירה בכושר הפרדה גבוה). הטכנולוגיה משתמשת בתמונה באיכות 1920×1080 באמצעות שיפור הפרטים באמצעות פילטרים שונים.
הטכנולוגיה הנוכחית מאפשרת הפצה של תוכני 4k כאשר איכות הווידאו שיופץ תהיה (1920×1080 (FHD עם מידע צבע נוסף ותוצג כתמונת 4k.

למקור הידיעה