המפיק הארב ((Harv מערוץ Harv Video/Audio Stuff מציג טיפים וטריקים להשגת תמונה חדה ומפורטת יותר בצורה פשוטה. הטיפים מתחילים מהדבר הברור מאליו, צילום בכושר הפרדה גבוהה יותר, עדשות, שימוש בטכנולוגיית החידוד במצלמה ושימוש בתוספים של חידוד ועוד. כמו כן, מוצגים ההבדלים בכל סעיף.