טיפים – הפקה

יישומים לכל יוצר סרטים

ארבעה יישומים לכל יוצר סרטים

חשיפה של Alpha a7S III

ובחינה של אפשרות השחזור בתת חשיפה וחשיפת יתר

תנועת צילום עם רחפן

שלוש עשרה תנועות צילום עם רחפן במצב ידני