יוצר הסרטים ג'וש סאטין (Josh Sattin) פרסם סרטון בו הוא מראה כיצד לחשוף נכון במצלמה EOS R6 Mark II של קנון כאשר משתמשים בפרופיל Clog3

00:00 – פתיח
00:53 – דרכים למדוד חשיפה
01:52 – מהי חשיפה נכונה?
02:25 – צבע מזויף
05:14 – זברה
06:51 – הצגת הצילום בתוכנת עריכה
08:05 – תוצאות שונות
08:21 – דבר המפרסם
09:12 – בדיקה והמלצות
10:43 – חשיפת יתר
11:16 – המלצות כלליות
11:48 – טיפים נוספים לחשיפה
12:49 – סיכום