העורך ז’יל (Gilles) מאתר Premiere Basics פותח את השנה עם סרטון המרכז חמש פונקציות בפרמייר פרו של אדובי שלא כולם מכירים.

0:00 – פתיח
0:18 – מנהל פרויקטים
1:13 – נעילה של נקודות התייחסות keyframe
2:23 – הוספת וידאו או תמונות בלוח הגרפי
3:07 – סידור של לוח העבודה
4:10 – אפשרות להביא שכבת גרפיקה ללוח הגרפיקה