העורך חוויאר מרסדס (Javier Mercedes) מציג חמישה טיפים לעריכת סאונד עם תוכנת העריכה פרמייר פרו של אדובי.

0:00 – פתיח
0:04 – תמונה לפני ביט
1:29 – נעילת ערוץ הסאונד
1:58 – פיצול ערוצי המוזיקה
3:33 – דעיכת סאונד לעומת סוף המוזיקה
5:13 – תצוגת אורך גל