עיצוב של רקע לגרפיקה בתנועה עשוי לארוך זמן. קיימות מספר שיטות מהירות ליצירת רקעים תוך שמירה על נושא הפרויקט. העורך ג’ושוע נואל (Joshua Noel) מאתר  PremiumBeat מציג חמש מהן עם תוכנת אפטר

  • רקע חלק
  • צורות החוזרות על עצמן
  • התאמה אישית של צורות החוזרות על עצמן
  • חלקיקים
  • מרקמים