אחת הבעיות שמומחה הסאונד, אלכס ניקבוקר (Alex Knickerbocker) מאולפני יוניברסל חווה לעיתים קרובות בפוסט או בכל עבודת סאונד, לא קשורה לסאונד עצמו אלא לתקשורת בין יוצרי התוכן. בסרטון הוא מסביר חמישה מונחים שחייבים לדעת:

0:48 – המונחOn-Axis  לעומת  Off-Axis

3:13 – המונח Foley

5:10 – עריכת סאונד לעומת עיצוב סאונד

7:14 – ערבול סאונד לעומת ערבול הקלטה

8:17 – המונח Room Tone