צוות המכירות של החברה האנגלית CVP פרסמו סרטון מקיף עם חומרי גלם ובדיקות שהם ערכו על המצלמה החדשה Komodo של RED. חשוב לציין שהבדיקות וחומרי הגלם צולמו במצלמת אב טיפוס ולא באמצעות המוצר הסופי.

00:00 – פתיח
02:05 – יצירתיות
03:27 – מחשבות
04:39 – חשיפה
05:24 – איזון שחור
06:09 – פילטר ND
07:57 – שבב
09:00 – תופעת Rolling Shutter
10:23 – תחום דינמי
10:50 – בדיקות מבוקרות
11:27 – תת חשיפה
12:29 – חשיפת יתר
13:00 – רגישות ISO
14:21 – פילטר low pass
15:19 – קצבי צילום מהירים
16:17 – התאמה ל DSMC2
16:46 – מיקוד אוטומטי
17:30 – תהליך עבודה
17:46 – פורמטים
20:53 – עיבוד
24:06 – לוחות צבע
25:12 – סיכום