SanDisk הכריזה על מספר הכרזות בתערוכת PMA:


קו כרטיסי זיכרון חדש “ “Shoot & Storeהמיועד למשתמשים הרוצים לצלם ולשמור את התמונות על כרטיס הזיכרון. מחיר הכרטיס 14.99 דולר ויתרונו בכך שהמשתמשים יכולים להשאיר את הכרטיס במעבדת פיתוח כמו פילם, ללא צורך להשאיר שם כרטיס יקר.


 


הודעה לעיתונות באנגלית


 


בתחום ה- CompactFlashהכריזו על כרטיס בנפח של 4 גיגה ביט מסדרת CompactFlashÒ. הכרטיס יכול לעבוד עם מצלמות המשתמשות הן ב- 16FAT והן 32FAT. זהו הכרטיס הראשון בעולם שיכול להתאים לכל סוג כונן 1 או 2.


מועד אספקה אפריל


מחיר: 999 דולר


כמו כן השיקו כרטיס בנפח של 2 גיגה ביט במשפחת הכרטיסים המהירים המיועדים לצילום מקצועי, מסדרות Extreme ו- Ultra IIלהקלטה במהירות של 9 מגה בשנייה וקריאה בקצב של 10 מגה בשנייה


 


הודעה לעיתונות באנגלית


הודעה לעיתונות באנגלית (Extreme והשני Ultra II)


 


בתחום Memory Stick, הושק כרטיס Memory Stick PRO בנפח של 128 מגה וגם כרטיס מסוג Duo נפח זהה. החברה מספקת כרטיסים החל מנפח של 128 מגה ועד 2 גיגה ביט ובגרסה הקטנה של כרטיס Duo נפח של החל מ128 מגה ועד 512 מגה


מחירי הכרטיסים הרגילים נעים מ-59.99 דולר ועד 999.99 דולר


מחיר כרטיסי Duo הוא 64.99 דולר (128 מגה) ו-224.99 דולר (512 מגה)


כמו כן השיקו שתי סדרות חדשות של כרטיסים: הראשונה Extreme והשניה Ultra II המיועדות לשוק המקצועי לשם מתן פתרון לצילום מהיר לכרטיסי משפחת  Memory Stick.


מחיר כרטיס זיכרון 256 מגה- 119.99 דולר


מחיר כרטיס זיכרון 1 גיגה- 679.99 דולר


 


הודעה לעיתונות באנגלית


הודעה לעיתונות באנגלית (Extreme והשני Ultra II)