Curtis Judd מספר על ההתרשמות הראשונה שלו ממקליט הסאונד Zoom F4 (ראה ידיעה באתר AV) לאחר מספר ימים של עבודה.

בסך הכול זהו מקליט הסאונד הטוב ביותר בקטגוריית מחיר זה (650 דולר). קדם מגבר איכותי, תחום דינמי וטווח גדול של עוצמה. מבחינת הסוללות עובד טוב עם סוללות AAA (עם שמונה סוללות ניתן היה לעבוד שש שעות).