לרחפן Mavic 3 PRO של DJI שלוש מצלמות מדהימות, שכל אחת מהן מסוגלת לצלם וידאו ותמונות מדהימות ברמה מקצועית. המפיק אנדי זאהן (Andy Zahn) משווה בין פרופילי D-log, D-log M, HLG ו-Normal, וכן משווה קטעי D-log ו-D-log M, לפני ואחרי עיבוד צבע.