יוצר הסרטים ג'וש סאטין (Josh Sattin) בוחן כמה טוב התחום הדינמי של מצלמת FX30 לעומת מצלמת FX3 של סוני.

0:00 – מבוא
0:16 – בדיקת טווח דינמי
1:11 – רעש
1:30 – בדיקת פרמטרים
1:50 – בדיקת חשיפת יתר
2:45 – בדיקת תת-חשיפה
4:43 – פוקוס אוטומטי
4:57 – דוגמאות מהעולם האמיתי
5:43 – מסקנות

נרשמה הפתעה מול האיכות של FX30 במיוחד לעומת FX3, למרות שיש הבדל של 1.5stops בין המצלמות, כאשר בוחנים זאת עם צילומים אמיתיים ההבדל נראה קטן יותר, מאבדים צבעים בצללים אבל המצלמה עמדה יפה באתגר.