בעשור האחרון המצלמות לא רק השתפרו אלא גם התרחבו לכל סוג וצורה. דוגמאות טובות לכך הן המצלמות Komodo של RED ו-Ronin 4d של DJI – לא יוצרו מצלמות מסוג זה לפני כן. להשוות בין שני הסוגים זו משימה לא פשוטה, הסיכוי היחידי הוא השוואה לפי מבחן התוצאה.

אדם מ-BestBoy בנה מתקון שיכיל את שתי המצלמות כדי להשוות את התוצאות אחת ליד השנייה. חשוב לזכור שזו לא השוואה בין המצלמות, אלא השוואה בין חומרי הגלם שצולמו עם שתי המצלמות ללא תיקוני צבע או כל עיבוד בפוסט.

כל מה שנעשה זה הוספה של לוחות צבע לצילום של DJI מ-DJI LOG ל-Rex709 וממצלמת RED מ-Red lut log 3g10 ל-Rec709.

0:00 – פתיח
0:17 – הרעיון מאחורי הבדיקה
1:00 – סופר 35 מ”מ לעומת Full Frame
1:27 – מתקונים ועדשות
2:27 – תהליך עבודה ProRes
3:14 – השוואת חומר הגלם