אנדרו ספרלי בחן שתי מצלמות: את ALEXA XT גרסת 4:3 של ARRI ואת  Dragonשל RED כולל Kowa Anamorphic


הגדרות המצלמות:


Red Dragon  • 6k Anamorphic

  • Kowa 32mm & 100mm

Arri Alexa XT (4:3)  • 3.2k Anamorphic

  • Kowa 32mm & 100mm

  • Full gate 2.66:1