הצלמים Charlie Anderson ,Alex Chinnici ,Justin Derry ו- Oren Soffer משווים בין המצלמה Alexa Mini של Arri ל-Epic-W Helium של RED. הבדיקה בוצעה לא בתנאי מעבדה אלא בצילומי חוץ, צילומים שניתן לפגוש בהפקות שונות. הבדיקות כללו חשיפה, רעש, רמת צבע ועוד.
מפרט המצלמות:
Alexa Mini

 • 4k Open Gate
 • ArriRAW
 • 4000k
 • 400-3200 ISO
 • עדשה: Leica Summicron-C

RED Epic-W Helium

 • 8k
 • Redcode RAW
 • דחיסה: 6:1
 • OLPF סטנדרטי
 • 4000k
 • 400-3200 ISO
 • עדשה: Leica Summicron-C

 להורדה של צילומי סטילס באיכות גבוהה