דניאל נורטון מאתר AdoramaTV מציג את ההבדלים בשיטות ההקלטה השונות של סאונד בראיונות. הואמשווה בין המיקרופון הפנימי לבין G3 Wireless Lav Kit של Sennheiser – ל- NTG-2של RODE לH6 של Zoom והמיקרופון LensHopper של Shure.