המפיק מקס יורייב (Max Yuryev) בוחן את ההבדלים בין מחשב פיסי לעריכת 4k למחשב מק מסוג iMAC 5k 2017. הבחינה כוללת השוואה בין מחשב פיסי עם תוכנת פרמייר פרו למחשב מק עם FCPx.

הקדמה
01:36 – השוואה
02:37 – רכיבים
03:31 – מבחנים Benchmarkes
04:57 – עריכת וידאו
07:37 – ביצועי ציר הזמן
08:21 – קידוד h.265
09:32 – פיסי לעומת מק
11:18 – מחירים
12:47 – סיכום