לצלמים שמשתמשים במצלמות DSLR או במצלמות ללא מראה ורוצים לחבר מספר מיקרופונים לצוואר או רוצים לחבר מיקרופונים מקצועיים עם מחבר XLR יש צורך להשתמש במתאם. הווידאו הבא של Learn Light And Sound בוחן את התוצאות אם משתמשים במתאמים של:

  • Assist 222 של JuicedLink Riggy
  • DXA-Micro Pro של Beachtek
  • SR-PAX2 של Saramonic

ליחידות אלו חובר מיקרופון NTG2 של RODE ו- AT4053bשל Audio Technica, חשוב לציין כי ההשוואה בווידאו הזה היא מבחינת האיכות המופקת ולא כוללת השוואה טכנית של היכולות של כל מתאם.