המפיק ג’ואי הלמס (Joey Helms) משווה בסרטון בין המערכת האלחוטית של RED הנקראת REDControl הקיימת ביכולות WiFi של מצלמת Komodo לבין המערכת Mars 400s של Hollyland .

ההשוואה כוללת שלושה פרמטרים: מרחק, עיכוב ופשטות הפעלה

00:00 – פתיח

00:43 – בדיקה מהירה של המפרט Mars 400s

01:40 – בדיקת מרחק – הגדרות

03:36 – בדיקת מרחק – בדיקה

06:51 – תודה

07:30 – בדיקת מרחק – תוצאות

09:35 – בדיקת עיכוב

10:35 – פשטות הפעלה

12:10 – מתי להשתמש במה

13:44 – מה הלאה?