עולם האינטרנט פתח לרווחה עולם חומרי הגלם והאתרים בנושא צצים כפטריות אחר הגשם. העורך ג’יי ליפמן (Jay Lippman) ,משווה בסרטון בין שלושה אתרים לחומרי גלם: Artlist  ,Epidemic Sound ו- Audiio.