המפיק קמרון גלר (Cameron Gallagher), הבעלים שלBlack Mountain Visuals , פרסם סרטון בו הוא משווה את הדור הרביעי של BlackMagic RAW לעומת הדור החמישי. לצורכי הבדיקה צילם עם מצלמת URSA Mini Pro G2 ברמת דחיסה של 5:1.

ההשוואה נעשית בין שני הדורות זה לצד זה.