קבוצת מפיקים, במאים וכותבים בעלי ערוץ CineFix פרסמה סדרה בת שלושה חלקים המסקרת את הצילומים הטובים ביותר:

החלק הראשון – מתמקד בחמשת הצילומים הטובים ביותר מבחינת הגודל, תקריבים או תמונות רחבות

החלק השני – מתמקד ביחסיות של מספר האנשים, מזוג ועד קהל

החלק השלישי – מתמקד בנושא מיקום הצילום וחפצים שצולמו