הפקה – מבחנים והשוואות

השוואה בין C500 Mark II ל-FX9

פנל של צלמים משוחח על ההבדלים

צילום בתנאי תאורה קשים עם EOS C200

פנל של צלמים משוחח על ההבדלים

סקירה של PXW-FX9 על ידי ACS

פנל של צלמים משוחח על ההבדלים