ממשק חדש המאפשר הפעלה במגעים יבשים של כל הממתגים והמטריצות של קרמר אלקטרוניקה הנשלטים באמצעות RS-232. הממשק, מדגם, VS-1xl, מתחבר ליציאת ה-RS-232של המטריצה או הממתג ומאפשר את הפעלתו מרחוק באמצעות לוח מפסקים פשוט המתחבר אליו, ללא צורך במחשב ובמקביל להפעלה המקומית של המכשיר.