כל צילום מספר סיפור, צילום אחד יכול להראות מיקום בעוד שצילום אחר יכול להראות את הרגשות שמרגישה הדמות. המפיק אלכס צרפתי (Alex Zarfati) מראה תריסר צילומים ומראה כיצד הם מספרים את הסיפור וכיצד מצלמים אותם.

00:00 – פתיח
00:20 – צילום מיקום
00:48 – צילום רחב
01:18 – צילום מלא
01:39 – צילום קאובוי
02:09 – צילום מדיום
02:38 – צילום מדיום תקריב
02:58 – תקריב ותקריב קיצוני
03:26 – צילום 2, שלושה או קבוצה של אנשים
03:45 – צילום מעל הכתף
04:02 – צילום זווית ראייה של הדמות
04:18 – צילום זווית הולנדית
04:57 – צילום למטה ומלמעלה