יוצר הסרטים יוריס הרמנס (Joris Hermans) מסביר את העוצמה של החיתוך של התמונות כדי לשנות את הקומפוזיציה. לדבריו, כל הצלמים הגדולים בעולם חותכים את התמונות.

00:00 – פתיח
00:32 – תמונות נסתרות
00:55 – כושר הפרדה / מגה פיקסל
01:49 – תמונות לדוגמה לחיתוך
02:27 – יישר את האופק
03:38 – קשיים